Hvorfor Yoga?


Gjennom to hundre har "vanlige" mennesker som deg og meg fått beviselig effekt av å praktisere Yoga- så man kan vel si at det er en grundig utprøvd bevegelses form.
Yoga skiller seg fra andre bevegelsesformer da hensikten med å praktisere er å oppnå så mye mer enn hva andre bevegelsesformer har som grunnfilosofi.

Å komme hjem etter en lengre reise er spennende den første tiden, men kan også gi følelse av savn over hva som har forandret seg siden du sist var hjemme.Slik kan din første opplevelse også være på Yoga matten. Som er utolmodig barn som venter for lenge -  kan sinne og sorgen over hva som er forsømt innhente oss. Kroppen føles stiv og rusten, som er forlatt gjenstand som har overvintret. En uforklarlig blokk av solid karakter, med ett hektisk og utolmodig hode og ett hjerte som føler uro og sinne.

HJEM HJEM KJÆRE HJEM er en vag erindring mens såre muskler, stiv ryggsøyle, trette armer overskygger intruktørens formaninger "kjenn hvordan du fyller deg selv ved hvert innpust og rotèr deg ned ved hvert utpust" mens du fortsatt forsøker å kjenne undersiden av føttene mot matten, eller hvor er høyre hofte? -  går instruktøren videre på en detaljrik reise som du så gjerne skulle være med på.

Patanjali, forfatteren av Yoga Sutra, skriver i vers 2 av totalt 196; "Yoga er å stilne sinnet." Så følger sutraen "Vår sanne natur er vanligvis skjult av sinnets aktiviteter."
Så vår falske natur er skapt av det samme sinnet som vi bruker for å finne løsninger?
Kjenner du deg igjen? Når du repiterer mønstre , når du er påståelig, når du holder fast på vanen er du din egen begrensing i det livet du lever.Kan praktisering av Yoga gi en effekt på livet generellt?

Ved å praktisere Yoga gir du deg selv full oppmerksomhet. Yoga gjøres med instruert pust som er rolig og tvinger selv den mest "stressede" kropp inn i "feel good" modus. Gjennom at du gjentatte ganger møter deg sev på Yogamatten med dine begrensinger fysisk og psykisk, kommer du gradvis i kontakt med kjernen av deg selv.
Ofte er det smerte, sorg og ensomhet som fører oss til Yoga men glede som gjør at vi fortsetter.

Om meg

Bildet mitt
Oslo, Oslo, Norway
Alltid i min beste alder, ansvarlig, fordomsfri, interesert, omgjengelig, Elsker forandriner og må ha utvikling.